Jsme držiteli certifikace ISO 9001:2008                          

Návod  a příprava  3003

Míchání

 1. Odebereme vhodné množství 3003 do nádoby.
 2. Zbytek 3003 v původním balení uhlaďte a pečlivě uzavřete víčkem.
 3. Nejprve 3003 rozmíchejte bez vody a to špachtlí, zednickou lžící nebo míchadlem ve vrtačce na nízké otáčky. Pak přidejte doporučené množství vody podle způsobu aplikace (viz níže) a znovu pomalu rozmíchejte. POZOR na poškození skleněných mikrokuliček při vysokých otáčkách míchadla vrtačkou, snížíte tím tepelné vlastnosti výrobku 3003.

Ředění

 1. Pro stěrkování přidejte cca 5% vody na jeden litr 3003, tedy asi 0,05 litru vody. Podle savosti podkladu a praxe si můžete přidáním vody opatrně změnit konzistenci 3003, aby se lépe nanášel.
 2. Pro válečkování doporučujeme postupně přidat a vmíchat až 25% vody, tedy čtvrt litru vody na jeden lirt 3003. Podle savosti podkladu a praxe si můžete přidáním vody opatrně změnit konzistenci 3003, aby se vám lépe nanášel.
 3. Pro nanášení vzduchem ředíme na 5 litrů 3003  1 litr vody (5:1). Je možné více či méně naředit v závislosti na druhu stříkací techniky a zkušenostem pracovníka.

Skladování rozmíchané hmoty

 1. Rozmíchaný a nespotřebovaný 3003 uhlaďte, pečlivě uzavřete víčkem a uložte na chladné nezamrzající místo. Spotřebujte ho ale co nejdříve.

Doporučení před vlastní aplikací

 1. Dobře zakryjte podlahu, okna a okolní předměty už před přípravou podkladu. Ušetříte si tím zbytečnou práci při čistění.
 2. Vrstvu vápenných a hlinkových maleb je potřeba vždy řádně odstranit (dle přípravy podkladu). V případě že tyto malby neodstraníte, snížíte tím životnost celého systému v případě jeho odpadnutí.
 3. Před škrábáním vrstev předchozích vápenných či hlinkových nátěrů stěnu navlhčete. Pokud bude vrstev více, postupně je vlhčete a odstraňujte až do pevného podkladu.
 4. Potřísnění rukou 3003 odstraníte vlažnou vodou. Vodou očistíte i použité nářadí.

POZOR!!!

 • Minimální teplota vzduchu kdy je možno aplikaci provádět nesmí být nižší než 5 stupňů.
 • Optimální teplota pro nanášení a vytvrdnutí 3003 je cca 20 stupnů.
 • Všechny složky 3003 jsou lehčí než voda, tudíž je potřeba během práce materiál průběžně míchat

Rady na konec

 • Pečlivou přípravou podkladu docílíte maximální přídržnost a životnost nanesené vrstvy 3003.
 • Podmalováním různobarevného nebo tmavého podkladu předejdete zbytečným nákladům s barevnou úpravou povrchu 3003.

Příprava podkladu

Omítky

 1. Odstranit nesoudržnou omítku oklepáním nebo oškrabáním na pevný podklad
 2. Odstranit vápenné a hlinkové nátěry na pevný podklad
 3. Srovnat nerovnosti vápennou nebo sádrovou omítkou - POZOR vápenný štuk vyzrává minimálně 14 dní
 4. Penetrovat penetrací Baselayer - ředit v poměru 1:10 vodou a nanést 1 až 2 nátěry dle savosti podkladu

Beton

 1. Odstranit nesoudržný beton v případě starého betonu
 2. Odstranit odbedňovací přípravek v případě nového betonu
 3. Penetrovat penetrací Baselayer - ředit v poměru 1:10 vodou a nanést 1 až 2 nátěry dle savosti podkladu

Sádrokarton, cetris, OSB desky

 1. Předepsaným způsobem ošetřit styčné spáry
 2. Penetrovat penetrací Baselayer - ředit v poměru 1:10 vodou a nanést 1 až 2 nátěry dle savosti podkladu
 3. Kvůli lepšímu krytí doporučujeme podmalovat disperzní barvou (nejlépe bílou)

Kovové konstrukce, plechy apod.

 1. Očistit povrch, obrousit odlupující se nátěr a rez
 2. Aplikovat vhodný odrezovací či odmašťovací přípravek
 3. Čisté kovy natřít základní barvou
 4. Barvy je nutné nejdříve před aplikací 3003 zdrsnit.

Sklo, dlaždice, leštěný kámen a další nesavé materiály

 1. Řádně očistit a odmastit a penetrovat penetrací Baselayer - ředit v poměru 1:10 vodou a nanést 1 až 2 nátěry dle savosti podkladu

Stěrkování 3003

Stěrkování je vhodné pro absolutně rovné podklady, jako je sádrokarton a jiné velkoplošné deskové materiály. Omítky je třeba zkontrolovat latí a vyrovnat vhodným tmelem.

Nanášení hladítkem, kontrola spotřeby

 1. Použijte nerezové hladítko se 5 mm zubem.
 2. Při nanášení zubatou stranou pod úhlem 45 stupňů dostanete na stěnu potřebné množství 3003.
 3. Rovnou stranou hladítka rozetřete a uhlaďte nanesený 3003. Pracujte rychle a zbytečně se nevracejte. Případné drobné otřepy dohladíte druhý den. Doporučená správná vrstvá 3003 je 1 mm.

Vyhlazení povrchu, opravdu hladký povrch

 1. Hlazení je možné až po vytvrdnutí 3003, nejdříve na druhý den (dodržujte teplotu minimálně 20 stupňů a větrejte vzdušnou vlhkost rychlým větráním). Vše si také vyzkoušejte a nezkazíte si předchozí práci.
 2. Použijte hladítko s Rubenem, navlhčete jej v čisté vodě a krouživými tahy postupně zahlaďte stopy po natahování.
 3. Zkontrolujte kvalitu povrchu a případné vady ještě jednou vyhlaďte. Pokud zůstaly po vyhlazení vrypy a podobné nerovnosti, můžete je opravit 3003 a další den vyhladit.
  Pokud se začne 3003 při roztírání hladítkem trhat, očistěte a namočte hladítko, případně jemně postříkejte nanesený materiál vodou.
  Před hlazením zkontrolujte, zda je 3003 řádně vytvrzený. Při nízké teplotě a vysoké vlhkosti trvá tvrdnutí déle.
  Jemné praskliny na zdi můžete přímo zatáhnout 3003, ale neředěným pomocí špachtle.

Válečkování 3003

Při větších nerovnostech použijte menší váleček, který lépe kopíruje nerovnosti, dosáhnete lépe rovnoměrné struktury.

Nanášení válečkem různé struktury

 1. Použijte oranžový moltoprenový váleček FLOCK (lakovací). Molitanový je příliš hladký a po stěně klouže. 
 2. Pro dosažení potřebné vrstvy tloušťky 0,5 mm je třeba nanést 3 až 6 vrstev. Časový odstup mezi nanášením jednotlivých vrstev je minimálně 6 hodin. Pokud je nízká teplota a nebo špatně odvětrávaná místnost, musí být odstup mezi vrstvami delší.
 3. Vždy zkoušejte na skrytém místě, zda je již podklad či předchozí vrstva dostatečně vytvrzena. Pokud ne, bude se vám nabalovat na váleček. Zkontrolujte, zda jste dodrželi postup přípravy podkladu dle návodu.
 4. První a druhou vrstvu zpracujte válečkem co nejvíce do hladka rychlými tahy a malým tlakem. Poslední vrstvu zpracujte podle toho, jakou strukturu chcete dosáhnout. Vždy zkoušejte na skrytém místě.
 5. Chcete-li strukturu ještě více zjemnit a dosáhnout hladkého povrchu, můžete po vytvrzení poslední vrstvy povrch vyhladit rubenovým hladítkem.

Potřebný počet vrstev určíte podle spotřeby po nanesení první vrstvy. Nejdříve ošetřete kouty a další detaily menším válečkem a potom plochu velkým válečkem. Právě těžko dostupná místa jsou kritická vzhledem k tvorbě plísní. 3003 je zdravotně nezávadný.

Vzduchový nástřik

Vzduchový nástřik je vhodný na všechny podklady.

Výhody vzduchového nástřiku

 1. Rovnoměrnější nástřik na celé ploše stěny včetně míst špatně dostupných.
 2. Menší spotřeba materiálu na 1 m2 díky vzduchovému nástřiku.
 3. Rychlejší aplikace, tři vrstvy potřebné k dostatečné vrstvě 1 mm můžeme provádět během jednoho dne.

U vzduchového nástřiku je nutné dát si pozor na správné naředění směsi a správném tlaku vzduchu. Nesmí se používat vysokotlaké stříkací zařízení kvůli možnému znehodnocení 3003 vysokým tlakem.

 

  Zpět na 3003