Jsme držiteli certifikace ISO 9001:2008                          

Charakteristika výrobku AVITOP

 • AVITOP® je určen k použití v interiéru, jako stěrková termoaktivní hmota, která svými jedinečnými vlastnostmi výrazně ovlivňuje tepelnou pohodu v místnosti a následně i náklady na vytápění. V místnostech, kde byly obvodové stěny (či vnitřní příčky) ošetřeny AVITOPem je teplota těchto zdí je už na dotek výrazně vyšší.
 • AVITOP® lze barevně upravovat vodou ředitelnými tónovacími barvami různých odstínů
  Vytváří vysoce kvalitní povrchovou úpravu stěn a stropů, které je možné barevně sladit s ostatním zařízením. To vše v jednom kroku, bez potřeby dalších prací, které by zabránili běžnému užívání bytu či kanceláře. Časová náročnost je srovnatelná s běžnou malbou.
 • AVITOP® je prodyšný, otěruvzdorný a přiměřeně omyvatelný
  Hodnota difúzního odporu prostupu vodní páry μ = 65. Ekvivalentní difúzní odpor vrstvy AVITOPu silné 1 mm Sd = 0,065 m. Vrstva 0,5 mm má Sd = 0,0325 m, lze tedy AVITOP použít i na povrchovou úpravu sanačních omítek.
 • AVITOP® je možné přetírat disperzními barvami
  Lze tedy barevně upravovat i během dalších let podle Vašich potřeb.
 • AVITOP® odstraňuje příčiny kondenzace vlhkosti
  Zkušenosti z praxe ukazují, že pomáhá odstraňovat problém kondenzace vlhkosti na rizikových místech staveb, tedy tepelných mostů, jako jsou překlady, ukotvení nosníků a kovových prvků zabudovaných do staveb, ostění oken apod.
 • AVITOP® má široké možnosti použití
  Je možné nanášet nejen na veškeré interiérové plochy, ale i na potrubí topných nebo chladících zařízení atd., snáší teploty do 200 °C. Při použití na konstrukce se zvýšenou tepelnou vodivostí, jako jsou např. plechové konstrukce, se efekt výrazně zvyšuje.
 • AVITOP® je zdravotně nezávadný
  Povrch AVITOPu lze po vytvrdnutí brousit a malovat, nezapáchá, není zdraví škodlivý a při vysychání nevylučuje žádné chemické látky. Ani při zpracování a aplikaci nevyžaduje speciální ochranné pomůcky. Pouze při nanášení vzduchovou pistolí je nutné použít ochranou celoobličejovou masku.
 • AVITOP® vyžaduje na rozdíl od dalších systémů tepelné ochrany budov minimum technických prostředků.
 • Zásahy do stavby jsou omezeny na nejnutnější míru, jako například sanace, či oprava poškozených míst.
 • Pro správnou aplikaci AVITOPu stačí jeden jediný pracovník.

 

Zpět na AVITOP